ALLIANZ POLSKA, TRAMP - PAKIET UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH

Oferowane przez nas ubezpieczenie turystyczne TRAMP jest produktem TU Allianz Polska S.A. Dostępne świadczenia w ramach ubezpieczenia Tramp stanowi:

 • KLA - pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance)
 • NNW - wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • OC/O, OC/R - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy
 • BP - pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego
 • O/R - pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego z niej powrotu
 • O/L - pokrycie kosztów anulowania biletu*

Ubezpieczeniem powyższym obejmujemy wszystkich naszych Klientów zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych. Jednocześnie informujemy o możliwości doubezpieczenia się (ubezpieczenie opcyjne) na wypadek ryzyk związanych z wykonywaniem pracy za granicą, a także uprawianiem sportów czy turystyki kwalifikowanej. Wybór zakresu ubezpieczenia dodatkowego zostawiamy Państwu w zależności od potrzeb, możliwości oraz indywidualnych oczekiwań (Klient sam opłaca składkę ubezpieczenia dodatkowego). Uczestnikom, którzy wyjeżdżają transportem własnym zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na okres indywidualnie przedłużonego pobytu poza granicami kraju.

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Ubezpieczenie w imprezach zagranicznych obejmuje:

 • KLA do kwoty: 15 000 euro
 • NNW do kwoty: 5000 euro
 • BP do kwoty: 200 euro
 • O/R do kwoty: wysokość ceny imprezy
 • OC/O do kwoty: 20 000 euro
 • OC/R do kwoty: 5000 euro
 • O/L do kwoty: wysokość ceny biletu promowego*

Aby zawrzeć polisę ubezpieczeniową będziemy potrzebować od Państwa dodatkowych informacji tj.:

 • danych personalnych Uczestników (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania)
 • decyzję o włączeniu za odrębną opłatą Klienta dodatkowych ryzyk do umowy ubezpieczenia takich jak: amatorskie uprawianie wymienionych sportów wysokiego ryzyka, wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportów, wykonywanie pracy fizycznej, zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych, amatorskie uprawianie narciarstwa i wszystkich jego odmian oraz snowboardu i wszystkich jego odmian, bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.
 • Na jaki czas zawiera się ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawieramy na okres trwania wykupionej imprezy turystycznej. Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z chwilą opłacenia składki.

  Centrum alarmowe:

  Każda osoba objęta ubezpieczeniem turystycznym Allianz, otrzymuje numer telefonu do Centrum Operacyjnego czynnego całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy kontaktować się z Centrum Operacyjnym ELVIA: tel. (48 22) 522-25-22

  Jeśli przed wyjazdem za granicę Ubezpieczonego nurtują dodatkowe pytania Allianz Polska S.A chętnie udzieli niezbędnych informacji przed podróżą.

  Ważne informacje:

  Najistotniejszy załącznikiem do umowy ubezpieczenia stanowią Ogólne Warunkami Ubezpieczenia TRAMP, z którymi prosimy koniecznie zapoznać się przed planowanym wyjazdem.

  Życzymy Państwu bezpiecznych podróży !

  *w przypadku, gdy Klient rezerwuje bilet promowy przy udziale ZEW PRZYGODY.

  Copyright 2010 Zew Przygody Created by Nimsoft